Author Munyori weKwayedza

Denhe Reruzivo
0

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti nyengerezi. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

Ongororo
0

REKETE CHINDAU: ISHMAIL PENYAI NDAUWE ndauwe! Tinode kubonga Marure ngemvura iri kunaya mazuwano. Kunyazi mumunda…

Denhe Reruzivo
0

Munyaradzi Gunduza NYORA zvidzidzo, zvishanu zveupenyu zvawakawana mumutambo Kereke Inofa uchitsigira nezvinoitika mumutambo uyu. [25]…

1 2 3 4 5 354