Browsing: Denhe Reruzivo

Denhe Reruzivo
0

Munyaradzi  Gunduza MUSEVE USINGAPOTSE Zvekuita: 1. Tsanangura hondo shanu dzinorwiwa muna Museve Usingapotse nezvikonzero zvadzo. 2.…

Denhe Reruzivo
0

Nyorai nhetembo pfupi seriri pazasi motumira ku: Nhetembo, Kwayedza Box 396 Harare kana kutumira pa-Email…

Denhe Reruzivo
0

MHINDURO dzemufananidzo wesvondo rapera ndedzinoti chimbi/zvimbi. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvaverengi: Chimbi/zvimbi. – Tafadzwa Chifamba, Braeside, Harare. Zvimbi.…

Denhe Reruzivo
0

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai mibvunzo…

Denhe Reruzivo
0

Ticha Danga MUVHIKI rinopera na23 Gunyana 2016 ndimo chaimo munodudza zvechokwadi kuti tava kusvika kwamvura…

Denhe Reruzivo
0

Tsika nemagariro epasichigare (Tinoenderera mberi): Pasichigare vanhu vainyanya kukoshesa n’anga. Izvi zvinobuda mudunhu raMambo Chakaingesu…

1 55 56 57 58 59 67