Browsing: Denhe Reruzivo

Denhe Reruzivo
0

MAGAMUCHIDZANWA – Iyi itsika inoitwa nevanhu, yavakawana iripo kubva kumadziteteguru avo.

Denhe Reruzivo
0

 MAKANDISIYA, MUKANDIRAMBA  naPrisca Gumini Musambotiyemure zvenyu kana napadukuHama dzangu musambotichiva

Denhe Reruzivo
0

 VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke. Tumirai mibvunzo…

Denhe Reruzivo
0

Munyaradzi  Gunduza Zvinoreva mazita evatambi (Tinoenderera mberi): Zita rekuti Mupambi rinozadziswa naMambo Mupambi vanoronga hondo…

Denhe Reruzivo
0

NDINODA kubva ndangojekesa kuti vaya vanodya miriwo inonyanyowanikwa mumasango vane mukana yekukura vakagwinya nemhaka yekuti…

1 58 59 60 61 62 67