Browsing: Mukwende Washe

Mukwende Washe
0

Ndozvireva naMukwende Washe  MWEDZI waNdira wave pakati, vamwe vasati vanyatsonzwisisa kuti Goredzva ra2017 ratovepo zvechokwadi…

Mukwende Washe
0

NYIKA yese vana inongove, “Mvura naya-naya, tidye mupunga; Mvura naya-naya tigodya mapudzi!” Kana uri mupunga, kwangove…

Mukwende Washe
0

MUBVUNZO: Ndiri mukomana ane makore 25 uye ndiri kufambidzana nemusikana mukuru kwandiri nemakore maviri. Dambudziko…

1 2 3 4 6