Browsing: Blogs

Denhe Reruzivo
0

Munyaradzi Gunduza PARI zvino mave kuziva kuti ngano dzinodzidzwa kuchidzidzo cheUvaranomwe paShona yeA-Level muchikamu chekutanga.

Denhe Reruzivo
0

Munyaradzi  Gunduza KURUDZIRO yandingakupai ndeyekuti mushandise runyoro rwunoverengeka kuitira kuti vakwenyi vebvunzo vakwanise kunzwisisa mhinduro…

Denhe Reruzivo
0

MHINDURO yemufananidzo wesvondo rapera ndeinoti kumenya. Hedzinoi dzimwe dzemhinduro dzakabva kuvamwe vaverengi:

Tishamwaridzane
0

MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona…

1 3 4 5 6 7 94