CHISHONA CHAKANAKA

1

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumira mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsirane kuti Shona ireruke.
Tumirai mibvunzo yenyu kuMupepeti nenhare dzinoti +263 714 200 007 kana e-mail inoti: kwayedza@zimpapers.co.zw kana patrick.shamba@zimpapers.co.zw.

Taura zita rako rizere, chikoro chako, giredhi, nenzvimbo inowanikwa chikoro chako.

MHINDURO DZEMIBVUNZO YESVONDO RAPERA:
MuchiShona, munhu akapusa kana kuti anogaroita zvinhu zvinoratidza kunonoka kufunga, kana kusatofunga chaiko anonzi chii? Pane mazita anosvika gumi anoreva munhu akadai. Tiudze kuti ndeapi?

Zeeretsi

Fuza

Dununu

Chituta

Zungairwa

Rema

Benzi

Duutuu

Dututu

Nzukununu
* * *

MIBVUNZO YESVONDO RINO:
1. Chibage chakakangwa chinonzi chii?

2. Chibage chinokangirwa pai?

3. Sei maputi achinzi maputi?

4. Tsanga dzechibage dzakafashaidzwa dzinonzi chii?

5. Chibage chakafashaidzwa chikazoomeswa chinonzi chii?

6. Muguri wechibage chakataranga kana kuti chine mavende unonzi chii?
* * *

Mhinduro dzemibvunzo yesvondo rino muKwayedza resvondo rinouya.

Share.

About Author