Gumbura oda $300 pamwedzi

0

Lizzy Mushoriwa —
MUDZIDZISI akagunun’una mudare achiti mudzimai wake anoda kuti abhadhare mari yemendenenzi asi ari iye anogara nevana apo iye anenge ari kunze kwenyika.

Ruth Gumbura akamhan’arira Patrick Gumbura kuHarare Civil Court achida kuti abhandare mari yekuchengeta vana vavo vatatu.

“Changamire, ndauyawo pano nababa ava kuti vandipe mari yekuchengeta vana vedu vatatu. Mari yandinoda i$300 pamwedzi woga-woga uye anoikwanisa nekuti mudzidzisi anotambira $500 pamwedzi,” anodaro Ruth.

Patrick anoudza dare kuti hazviite kuti abhadhare mari iyi nekuti ndiye anogara nevana apo Ruth anenge ari kunze kwenyika.

“Amai ava vanoda mari yei ivo vasingagare nevana? Vanogara vari kunze kwenyika kunanaMozambique kwaanonogara mwedzi miviri ini ndiine vana kuno. Kana achida mari ndingatomupa $30 chaiyo nekuti hapana basa raanoita pavana. Hongu, ndiri mudzidzisi uye ndinowana $350 pamwedzi,” anodaro.

Ruth anomugamha achiti, “Vanonyepa ava, kuMozambique ndinogara kwevhiki imwe chete uye kuchengeta vana tinochengeta tose.”

Mutongi Larzin Ncube akati Patrick abhadhare $90 pamwedzi yekuchengeta vana vake.

Share.

About Author